کاربر
ورود کاربر

نام کاربری:
کلمه عبور:

با بيش از 30 سال سابقه حمل و نقلي در استان فارس با كارمندان مجرب و دستگاههاي پيشرفته الكترونيك حاضر به قبول حمل كالا به تمام نقاط كشور با كاميون‌هاي ملكي مديرعامل آقاي محسن طهمورثي.

مسئولين حمل و نقل سيمان آقاي حاج محمدعلي طهمورثي و حاج جواد طهمورثي

تلفن و دفتر حمل: 07118220733 و 07118223733 فاكس: 07118234733

تلفن دفتر حمل سيمان 07118233711

آدرس دفتر مركزي: شيراز بلوار اميركبير خيابان فرزدقي (ترمينال) دفتر شركت فارس كوشا

آدرس پايانه: شيراز اكبرآباد قران دفتر شماره 17 شركت فارس كوشا تلفن 07112423007

  نرخ سیمان و شماره حسابهای بانکی

             ارتباط با مدیریت