کاربر
ورود کاربر

نام کاربری:
کلمه عبور:

                                                                                          

                                                                                               بهای هرتن سیمان کیسه ای درب کارخانه به ریال:

نام محصولبهای پایه با احتساب ارزش افزوده
سيمان کيسه اي 50 کيلوئي تيپ دو1,682,0001,833,380
سيمان کيسه اي تيپ 51,708,8801,862,680

بهای هر تن سیمان فله ای درب کارخانه به ریال:

نام محصولبهای پایه با احتساب ارزش افزوده
سيمان فله اي تيپ دو1,344,0001,464,960
سيمان فله اي تيپ51,370,8801,494,260

شماره حسابهای بانکی سیمان فارس:

بانکشعبهکدشعبهنوع حسابشماره شبا
تجارت ش ح 710050600سیمان7100فراگیر790180000000000710050600
ملت ش ح 1693933602جماران39297جام430120000000001693933602
ملي ش ح 0106299248007ایمان7314سیبا860170000000106299248007
رفاه ش ح 21481623مرکزی شیراز211كوتاه مدت560130100000000021481623
ملت ش ح 1888550427جماران39297کوتاه مدت360120020000001888550427
تجارت ش ح 710344477سیمان7100کوتاه مدت970180000000000710344477
ملي ش ح 0205885728007ایمان7314کوتاه مدت630170000000205885728007
رفاه جاري ش ح 2555748مركزي شيراز211همراه620130100000000002555748
توسعه وتعاون ش ح 317-2420    

  نرخ سیمان و شماره حسابهای بانکی

             ارتباط با مدیریت