کاربر
ورود کاربر

نام کاربری:
کلمه عبور:

                            
   
                    آخرین وضعیت بارگیری در شرکت سیمان فارس  

راننده گرامی لطفا جهت مشخص شدن نوبت خود شماره کامیون و سریال پلاک راوارد نمایید
  شماره کامیون :       سریال پلاک:            نوبت:    
نام مشتری  :     موبایل:      شهر:     منطقه:    آدرس: 
 


انتخابکدنام محصولتاریخ آخرین مجوزآخرین نوبتوضعیت
انتخاب01سيمان کيسه اي 50 کيلوئي تيپ دو10/26 50بارگيري
انتخاب02سيمان فله اي تيپ دو10/26 42بارگيري
انتخاب07سيمان فله اي تيپ5 0 0بارگيري
انتخاب09سيمان کيسه اي تيپ 5 0 0بارگيري
انتخاب20سيمان فله تيپ2 (كيسه سفارش مشتري)10/26 48بارگيري

                 کامیون های خارج از کارخانه 

رکوردی وجود ندارد

                 کامیون های داخل کارخانه 

رکوردی وجود ندارد


                                                          
  

  نرخ سیمان و شماره حسابهای بانکی

             ارتباط با مدیریت